Deze website stelt je in staat om een overzicht te krijgen van de diverse masterstudio’s en masterproeven die we in de faculteit organiseren.

(De spelregels kan je hier vinden.)

Wil je de masterstudio’s en masterproeven stap voor stap verkennen, volg dan deze link.

 

Masterstudio’s aan de Faculteit Architectuur

Je hebt er wellicht al geruchten over gehoord: het programma van de master in de architectuur werd vanaf het academiejaar 2015-2016 op een nieuwe manier ingericht. Je schrijft je nu niet meer in voor een traject, maar kiest je eigen studioparcours volgens jouw specifieke interesses. De termen uAD, eAD, REAL en aAD verdwijnen dus, maar de inhoud van deze trajecten blijft wel bestaan. De masterproef evolueert naar een meer individuele aanpak, los van de trajecten.

Concreet komt het erop neer dat je in de loop van je masteropleiding 3 ontwerpopleidingsonderdelen (masterstudio’s) gevolgd moet hebben. Alle studio’s worden in deze drie opleidingsonderdelen geclusterd: je volgt met andere woorden opo 14 ‘Conceptualize’ en opo 24 ‘Materialize’ in fase 1 van de master en opo 34 ‘Engage’ en de masterproef in fase 2. Je kan vrij kiezen met welke studio’s je deze opleidingsonderdelen invult.

Hoe kies je als student in de master architectuur je studio’s?

Eerst en vooral breng je je herinschrijving in orde via KU Loket. Dat kan vanaf één dag nadat de punten van de herexamenperiode bekendgemaakt zijn (als je geen herexamens had, kan je dat nu al in orde brengen). Doe dit zo snel mogelijk! Wie zich (her)ingeschreven heeft voor de masteropleiding architectuur, wordt automatisch ingeschreven in de Toledocommunity Studio Master Architectuur. Via die community zal je je keuze voor een bepaalde studio kunnen doorgeven. Een dag na je herinschrijving zou dit in orde moeten zijn.

Studenten die de nieuwe opleidingsonderdelen 14 Conceptualize (sem 1), 24 Materialize (sem 2) en/of 34 Engage (semester 3) in hun programma opnemen, schrijven zich op volgende manier in voor de studio’s:

  • In je ISP: je neemt de ontwerpopleidingsonderdelen op die binnen je fase vallen. Start je dit jaar met de master en volg je het standaardprogramma (met 60sp), dan neem je opo 14 ‘Conceptualize’ en opo 24 ‘Materialize’ op in je programma. Wie dit jaar in het tweede jaar van de master zit (in het standaardprogramma), het opo 34 Engage en de masterproef op. Je kan je ISP invullen vanaf 11 september.

EN

  • Via Toledo: van 11 tot en met 15 september (deadline: 15/09 om 23:59) zal je via de Toledocommunity “Studio Master Architectuur” je keuzes kunnen doorgeven. Voor elk semester kan je een eerste en een tweede keuze opgeven. Ook wordt er gevraagd om een motivatie te schrijven voor je keuze. Die wordt enkel gebruikt als blijkt dat er meer studenten voor een studio gekandideerd hebben dan er plaatsen zijn. Alle informatie over deze procedure zal je op de community vinden. Lees dit goed na voor je je keuze doorstuurt. Let op: je kan slechts eenmaal je keuze opgeven. Zorg ervoor dat je binnen deze periode je keuze doorgeeft! Enkel op die manier ben je zeker dat je keuze prioritair behandeld wordt. Laattijdige aanmeldingen worden pas verwerkt na de eerste verdeling van de studio’s.
    Let erop dat je je enkel inschrijft voor de studio’s van opleidingsonderdelen die je in je ISP hebt opgenomen. Volg je dus de studio’s van de eerste master, kies dan enkel studio’s die toebehoren aan opo’s 14 Conceptualize en 24 Materialize.

Hoe werkt het voor studenten in de master interieurarchitectuur en de master stedenbouw?

Deze website bevat enkel de informatie over de studio’s binnen de (Nederlandstalige) master architectuur en interieurarchitectuur. Studenten van de master in de interieurarchitectuur en de master in de stedenbouw en ruimtelijke planning hoeven via deze website echter niet te kiezen. In de eerste week van het academiejaar zullen zij alle informatie krijgen over de manier waarop de studio’s binnen hun opleiding georganiseerd worden.

Masterproef

In de masterproefnota vind je de basisuitgangspunten van de masterproef. Neem dit zeker goed door.

De masterproef werd vernieuwd! Sinds 2015-16 is er sprake van een jaar-opleidingsonderdeel van 30 studiepunten (ipv. een opleidingsonderdeel van 25sp. dat alleen doorging in semester 2). Dit wil zeggen dat er in semester 1 ook tijd en ruimte (ter waarde van 5sp) voorzien wordt om je afstudeerproject al goed voor te bereiden en te formuleren, zodat je in semester 2 een sterk project kan neerzetten .

Hoe dit ingevuld wordt zal afhangen van de promotor (masterproefdocent) die je kiest. Meer informatie vind je in het onderdeel van de masterproef op deze website.

Wat verandert er dan precies ?

De 5 studiepunten extra zullen niet vertaald worden in een ‘wekelijkse’ begeleiding, maar zijn vooral bedoeld om voorbereidend onderzoekswerk te verrichten.  Wel zullen we een aanbod organiseren van algemene insteken, over bv. onderzoeksmethodologie, en inspirerende literatuurlijsten en lezingen meegeven. Afhankelijk van het thema zullen momenten ingepland worden tijdens semester 1.  Zij die op erasmus- of intercontinentale uitwisseling zitten krijgen de mogelijkheid om dit vanop afstand te volgen of zullen aangewezen zijn op een stukje zelfstudie of huiswerk. De 5 studiepunten ‘tijd’ krijgen zij hoe dan ook mee.

Dit eerste luik is dan ook niet ‘vrijblijvend’. Het maakt intrinsiek deel uit van de verwachtingen rond je masterproef. De analyse en voorbereidingen die je maakt tijdens semester 1 zal je presenteren in het begin van semester 2 en worden als een eerste belangrijk reviewmoment ook geëvalueerd.

Een infosessie bij het begin van het academiejaar zal hier meer duidelijkheid rond verschaffen. Natuurlijk zorgen we dat alle informatie hierover te vinden is op Toledo, zodat je van overal ter wereld kan participeren.”

Het AOB-label

AOB/ADO (academisch ontwerpbureau/academic design office) is een nieuw concept dat de Faculteit Architectuur heeft ontwikkeld. AOB heeft de ambitie een omgeving te zijn die zowel onderwijs als onderzoek omvat en waar een inhoudelijke en creatieve samenwerking tussen architecten, onderzoekers, beeldende kunstenaars en professionals gerealiseerd kan worden. Het onderzoek tekent zich af rond de drie domeinen die de ontwerppraktijk beïnvloeden: het humane, de techniek en de kunsten.

Een grondige curriculumhervorming in de masteropleidingen resulteerde in een portfoliomodel waarbij studenten 3 zelf gekozen studio’s doorlopen. Studenten kiezen deze studio’s als verdieping of verbreding van hun mastertraject in functie van het eigen future self. Deze 3 ervaringen resulteren in een portfolio dat duidelijke ontwerpdefinities aantoont en fundament vormt voor de masterproef.