MASTERSTUDIOS at KULeuven

campus Sint-Lucas Ghent / Brussels

Deze website stelt je in staat om een overzicht te krijgen van de diverse masterstudio’s en masterproeven die we in de faculteit organiseren.

(De spelregels kan je hier vinden.)

Wil je de masterstudio’s en masterproeven stap voor stap verkennen, volg dan deze link.

Find out more...
  • Filter

  • PROGRAM

  • LOCATION

  • KEYWORD

  • SEMESTER

Bouw in de publieke ruimte:
– Tot vrijwaring van bouwen in het omgevende landbouw- en bosgebied.
– Tot voordeel van de staatskas .
– In het bijzonder tot verbetering van de publieke ruimte.
Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar.
Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen, te anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen die beter ondertunneld worden, kaden en recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.
Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate inkomsten uit haar gronden. Dat de belasting op arbeid nul kan worden is hierdoor een ander vooruitzicht.*
De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp van het architecturale denken.
Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.
*uitgebreide beschikbare tabellen bewijzen de stelling dat door te bouwen in het publieke domein de belasting op arbeid én vennootschappen op termijn weggewerkt kan worden.
Vanzelfsprekend zal deze uitkomst architectuur in het centrum plaatsen van het publieke debat.

[AVDAK]

NL
Zoals de naam van het AOB suggereert, wil het architectuur als kunstvorm verkennen, door mechanismes uit de kunst te identificeren, te benoemen en te contextualiseren en in te zetten voor het begrijpen, ontwerpen en maken van tentoonstellingsarchitectuur voor kunst. Het is een ontwerpmatig onderzoek gericht op het ontwikkelen, expliciteren en bevragen van architecturale ontwerpstrategieën vanuit het overlappende veld tussen kunst en architectuur; een veld dat aanwezig gesteld wordt door het ontwerp en de realisatie van een ruimtelijke ‘display’. Cureren – gezien als de ruimtelijke distributie van argumenten en een discours – wordt hierbij ingezet als een educatief en onderzoeksmatig middel tot generen en overbrengen van zowel beeldende als discursieve kennis over de persoonlijke relatie met architectuur.
Het academisch ontwerpbureau AVDAK wil èn de praktijk èn het onderwijs èn onderzoek van cureren als leervorm consolideren en verder ontwikkelen. Naast deze ontwerpstudio in de masters, organiseert AVDAK ook The/Le/Het Salon, een elective op masterniveau in semester 2.

EN
The Academic Design Office ‘Architecture for, through and as Art’ aims to explore architecture as an art form, through identifying, naming and contextualizing mechanisms from art and using them to understand, design and create exhibition architecture for art. It is a design driven research that focusses on the development, articulation and evaluation of architectural design strategies in the overlapping field between art and architecture. Curating – defined as ‘conceiving a discourse as a spatial distribution of arguments’ – is used as an educational and research tool for generating and conveying both visual and discursive knowledge about one’s personal relationship with architecture.