1718BRU.S.L.XL – Platform North

Vanuit het observeren van de stedelijke alledaagsheid naar het ontwerpen van het leven in de Noordwijk van Brussel.

Brussel is de context, de Noordwijk de site:

Op een strip van de Aarschotstraat, over het noordstation en de WTC-torens, tot het kanaal en de site van Allee du Kaai, zullen wij trachten betekenis te vinden in de complexiteit van de onontworpen overlapstad. We zullen enerzijds de bebouwde ruimte ontwerpen en anderzijds het transitieproces van deze wijk van vandaag tot 2040.

In deze studio zullen wij ontwerpen vanuit :

  1. het observeren en valoriseren van de bestaande ruimtelijke en sociale context
  2. het koesteren van de bestaande mogelijkheden door het herdefiniëren van bestaande ruimte mét zijn lokale actoren.
  3. het definiëren en ontwerpen wat ontbreekt om de lokale en regionale actoren een plek met betekenis te geven in de Noordwijk van Brussel.

Een zinvol integraal ontwerp wordt beoogd op 3 niveaus: de metropolitane stedelijke schaal (XL – Brussel) over de schaal van de wijk (L – Noordwijk) tot de schaal van de individuele interventie (S – Spot) : van ontwerpstrategie op schaal van de stad tot detail op schaal van de architectonische en publieke ruimte.

De studenten zullen een collectief vormen, waarbij elkeen vanuit zijn affiniteiten en skills bijdraagt tot het ontwerp van de strip in zijn globaliteit. Daarbij zal gefocust worden op het ontwerp van de horizontale en verticale publieke ruimte, in relatie met de architectonische interventies en de transitie van dit proces en de ruimte in de tijd en de grafische voorstelling ervan.

De precieze output zal van het begin en gedurende de oefening deel uit maken van het ontwerpproces. We beogen een groepsmaquette op 1/200, een 1:1 interventie in de publieke ruimte, axonometrische en perspectivische beelden van een wijk in transitie van vandaag tot 2040. Een grafische aanpak van de ruimtelijke visie en de architecturale interventies, waarbij inhoud en vorm op elkaar zijn afgestemd. De student wordt tevens beoordeeld op zijn bijdrage binnen het collectief door het bijhouden van een grafisch dagboek van zijn ontwerpproces.


No results found