1718Architecture For, Through and A…

Architectuur voor, door en als kunst [AVDAK]

Ontwikkel een architectuurproject dat een kunstwerk uit de CERA-collectie als uitgangspunt neemt (individueel) en sta mee in voor de curatie, scenografie en realisatie van een tentoonstelling waarin deze architectuurprojecten in dialoog gaan met de kunstwerken die ze als uitgangspunt namen (collectief). De reflectie over het maken van architectuur als/door en voor kunst wordt aangewakkerd door bezoeken (aan de CERA collectie, Museum M en andere collecties en musea) en lezingen door architecten, stenografen & curatoren.

De leidraad en concrete aanleiding van de ontwerpopdrachten binnen deze studio is de lopende opdracht van de docenten om in de loop van 2019 in samenwerking met CERA, museum M en LUCA een tentoonstelling rond architectuur en de CERA collectie te organiseren in het nieuwe CERA-gebouw in Leuven ontworpen door Robbrecht & Daem. Sommige voorstellen zouden op termijn dus misschien een realisatie of verdere uitwerking kunnen hebben.


Develop an architecture project that takes a work of art from the CERA-collection as its point of departure (individual task) and take care of the curation, the scenography and the realisation of an exhibition in which these architectural projects are placed in a dialogue with the artworks they take as starting points (collective task). The reflection on conceiving and making architecture as/through and for art is instigated by guided tours of the CERA-collection, Museum M and other collections and museums) and lectures by architects, stenographers and curators.

The assignments for this studio are triggered by the concrete opportunity that teachers of this studio are asked to conceive an exhibition Architecture of the CERA-collection in the course of 2019. This exhibition will take place in the new CERA building in Leuven, designed by Robbrecht & Daem, in collaboration with CERA, Museum M and LUCA school of art. This means that some of the proposals made within this studio might eventually be further elaborated or even realised.

Niet zo lang geleden had de opleiding architectuur aan Sint-Lucas het credo “architectuur is kunst of het is geen architectuur”. Het stond als opschrift op de gevel van een voormalige meubelmagazijn waar sinds de jaren ’90 van vorige eeuw architectuur wordt onderwezen. De slogan was het standpunt van een architectuuropleiding dat geformuleerd werd in de nasleep van het debat dat zich in de jaren ’50 in Italië had ontwikkeld omtrent de kunst van het tentoonstellen. Maar wat maakt architectuur nu net tot architectuur? Alle succesvolle architecten ontwerpen zowel musea, als installatiekunst, als tentoonstellingsscenografieën; ze werken vaak met kunstenaars samen en halen te pas en te onpas kunstenaars aan als referentie voor hun bijzonder kijk op de wereld; heeft beeldende kunst dan misschien een bevoorrechte positie in het hedendaags architectuurdiscours? Kunnen we hierover iets leren vanuit de beeldende kunsten? Kunnen mechanismen uit beeldende kunst architectuur inspireren, of zelfs genereren?

Not long ago, the school of architecture St. Lucas had the credo “architecture is art or it is not architecture”. It was placed on the facade of a former furniture magazine, where architecture was taught since the 1990s. The slogan took a stance towards an architectural education and was formulated in the aftermath of the debate about the art of exhibition developed in Italy in the 1950s. But what makes architecture architecture? All successful architects design museums, installations and scenographies for exhibitions; they often collaborate with artists and rely on artists as reference for their particular perspective on the world; does visual art has a privileged position in contemporary architectural discourse? Can we learn something from visual arts about this? Can mechanisms from visual art inspire, or even, generate architecture?

Een architectuurproject dat een werk uit de CERA-collectie als uitgangspunt neemt (individueel) en de curatie, scenografie en realisatie van een tentoonstelling waarin deze architectuurprojecten in dialoog gaan met de kunstwerken die ze als uitgangspunt namen (collectief).The output of this studio is twofold:  The individual task to develop an architectural project that takes the form of a work from the CERA collection and the collective task to take care of the curation, scenography and realisation of an exhibition in which these architectural projects are in dialogue with the artworks they assumed.


No results found