1718DOOD

Slechts een klein deel van de architectuur hoort bij de kunst: het graf en het monument. (Adolf Loos)
///
Het bouwen wordt pas architectuur als het zich bezig houdt met de dood. (Wim Cuyvers)

Exploratieve ontwerpoefening rond de DOOD.

In een reeks deeloefeningen omtrent ‘Dood en individu’, ‘Dood en cultuur’ en ‘Dood en stad’ wordt de architectuur van graven, monumenten, begraafplaatsen, mortuaria, columbaria, … bestudeerd en herontworpen.

De studio wil een vrijplaats zijn waarin zonder taboe’s over zowel de esthetische als over politieke/ filosofische aspecten van de dood kan worden nagedacht.

Transdisciplinair werken wordt daarbij niet geschuwd. (> denk aan: interventies van oud-studenten, architecten, kunstenaars, via lezingen/ bezoeken/ reviews/ jury’s…)

Een lezing en workshop met Wim Cuyvers en bezoeken aan plekken voor de dood worden gepland.

Ontwerpdossier (beelden, modellen, tekeningen, plannen, sneden, …) op verschillende schaalniveaus met aandacht voor de interactie tussen de inhoud en het beeld, de materialiteit, structuur, precisie, detail, …


Het ontwerpproces resulteert in een samenhangend en duidelijk geheel: presentatie (multimediaal/ autonoom-beeldend/ …), toelichting (mondeling/ schriftelijk) en juryverdediging (dialoog).


De output en de specifieke communicatievorm dient in relatie te staan tot het ingenomen standpunt. Alle ingediende werk dient autonoom (zonder toelichting van de maker) begrijpbaar te zijn.


No results found