(17-18) OVERGAVE-WEERSTAND

architectuur is voor mij de open vraag naar het vermogen van architectuur in het licht van veranderingen. Centraal plaats ik het opengooien en op proef stellen van de verbeelding omtrent architectuur en architectuurpraktijk

als promotor wil ik je, afhankelijk van je motivatie, in de mogelijkheid stellen je masterproef te kaderen binnen het vraagstuk van OVERGAVE-WEERSTAND :

hoe ga  je om, in termen van architectuur, met evoluties die niet meer, of nog zeer moeilijk begrijpelijk, tastbaar, waarneembaar, stopbaar, beheersbaar zijn – fenomenen die een kritiek punt van singulariteit naderen waar gekende wetmatigheden niet meer of nauwelijks nog te voorspellen zijn: ga je als ontwerper en architect mee met de flow in een momentum van volledige overgave? bouw je de sterkst mogelijke weerstand op? zoek je evenwicht tussen beide?

het kernthema is het dubbelconcept weerstand-overgave – de kernvraag het genereren, vanuit dat concept, van een sterk potentieel op vlak van project, praktijk en architectuur. De uitdaging is als architect niet verandering af te wachten maar deze te provoceren, en medeverantwoordelijk en deelzaam te worden aan toekomstigheid. Je project is dan ook een moment van heroriëntering of reset, een stilte voor de storm, een baken, een statement, een opening

OVERGAVE-WEERSTAND is een ontwerpoefening die een vormgegeven reflectie (technisch-vormelijk-inhoudelijk) is over een kritiek punt naar keuze. Het ontwerpen start met het individuele detecteren van dat kritieke punt – wordt scherpgesteld in actieve samenwerking en uitgediept door middel van zelfstandig hard werken. Het streeft naar publieke opstelling van het ontwerpresultaat in een collectief vormgegeven overgave-weerstand-tentoonstelling als setting van de eindjury. Binnen die setting is je eindproject een duidelijk afleesbaar, aanstekelijk en overtuigend geheel van speculatief ontwerp (ontwerpthese), essay (reflectienota) en expositie (eindopstelling)


na voorafgaand gesprek en specifieke afspraken zal je in voorbereiding van je masterproef ter waarde van 5 credits gebruik kunnen maken van de ontwerpstudio die ik samen met Wim Van der Vurst in semester 1 inricht: http://architecturemasterstudios.be/studio/17-18/de-overgave-de-weerstand/


na je projectvoorbereiding doorloop je in semester 2 een reeks van individuele project-screenings, neem je actief deel aan een reeks discussietafels en werk je naar eindopstelling toe:  • de project-screenings naar aanleiding van je startdossier, midterm en voorjury zijn opeenvolgende vormgegeven simulaties van eindjury – deze momentopnamen helpen je te evalueren hoever je staat met je werk: wat er is, wat ontbreekt, wat werkt en wat niet werkt

  • de opeenvolgende discussietafels en hun settings zijn ontworpen ter aanvuring van je werk en reflectie – wat je er vanuit je project ter tafel brengt, hoe je er in discussie gaat en wat deze discussies geven moeten je helpen je verbeelding en beproeving van architectuur en architectuurpraktijk (YOUR FUTURE PRACTICE), je bewustzijn omtrent potenties en uitdagingen ten aanzien van je kritieke punt (WEERSTAND-OVERGAVE) en je positionering ten aanzien van het actuele en verruimde veld van architectuur (REAL) aan te scherpen

  • de coaching naar eindopstelling toe, moet je helpen durven gaan voor de meest pertinente vorm van ruimtelijke opstelling van je project en groepstentoonstelling


voor deze tussentijdse discussie- en reviewmomenten en de uitwerking van de eindopstelling werk ik bijkomend samen met Nel Janssens, Arnaud Hendrickx, gastgenodigden en externe visiting crits


 


No results found