(17-18) Publieke ruimte en fascinatie

De Masterproef/Studio ‘publieke ruimte en fascinatie’ is er om te debuteren en te excelleren met een uitzonderlijke en publieke realisatie binnen de interieurdiscipline.

In tegenstelling tot bestaande opvattingen over de rol van interieurarchitectuur als louter inrichten van private interieurs, heeft het interieur onafwendbaar een publiek karakter. Zowel mensen, hun onderlinge relaties, interieurs van huizen, winkels, musea, de omliggende straten, onderkant van bruggen, weidse landschappen (semester 1), hun (im)materiële eigenschappen (zoals geuren, klanken, geschriften..), vroeger én nu behoren tot een groter publiek goed dat voortdurend in beweging is. (Publiek) maken, publiceren omtrent interieurs en al wat er in plaatsvindt, is aldus een relevant begrip dat dient te worden onderzocht.

Naast dat publieke karakter van interieurarchitectuur, is er een vaak onuitgesproken persoonlijk aspect dat aan ontwerpen zelf voorafgaat. Interieurarchitectuur, al haar realisaties en haar discours is nooit vrijblijvend maar wordt in een bepaalde mate gedreven door een fascinatie, talent of passie van de ontwerper om iets zinvol, fascinerend of relevant te maken en zo zijn/haar talent te kunnen ontwikkelen en vervolgens aan een publiek te tonen: bv. het ontwerpen van een grootse ervaring (bv. Christo), een specifieke materie (bv. Yves Klein), een product (bv. Panamarenko). In die zin onderzoeken we interieurarchitectuur als een biografisch gegeven. Deze spanning tussen deze oprechte fascinatie en het publiek maken is een productief mengsel om als ontwerper ‘meesterlijk’ te kunnen worden.

Er zijn geen vooropgestelde methodieken of plannen van aanpak. De Masterproef/Studio werkt afwisselend met opgelegde methodieken en vrije methodieken. We kunnen werken met methodes eigen aan de discipline maar ook met die van buiten de discipline.

Semester 1 Mastertudio: ‘DNA van het natuurlijke landschap’

Onderzoek naar de belevings- en ervaringskwaliteiten van het natuurlijke landschap. Locatie ligt vast in voormalig vliegveld te Lochristi, domein onder beheer van Natuur en Bos.

Aanpak : Vanuit de concrete locatie zal het landschapsonderzoek via verschillende fases (ervaren, analyse, abstraheren, decontextualiseren, ontwerpen)  samenvloeien met een persoonlijke (ontwerp)skills/fascinatie.

Semester 2 Masterproef:

Locatie wordt door student zelf gekozen om fascinatie publiek te tonen

We stellen voorop om te werken in de publieke ruimte in schaal 1/1.  Tegelijkertijd start de opdracht vanuit een zeer specifieke fascinatie voor iets of iemand, een werkwijze.  Het stelt tevens een pedagogisch experiment voor: er is een specifieke invulling van de rol van de docent. Hij/zij gedraagt zich afwisselend als coach en als bouwheer. Aangezien er geen specifieke voorkennis beschikbaar is, wordt  alle ervaring en kennis opgebouwd gedurende de studio tijdens vier onderscheiden periodes in semester 1 en semester 2.

Zie ECTS


No results found