(17-18)The Double Look

Het kijken naar en her-bekijken van de puur visuele vormelijke kwaliteiten van bijvoorbeeld objecten, kunstwerken, bestaande architectuur, eigen realisaties enz… opereert als een exploratief en creatief mechanisme dat leidt tot een architectuurontwerp.

Vanuit het her-bekijken van de puur visuele vormelijke kwaliteiten van een eigen creatie en productie creëren we betekenissen. Het architectuurontwerp is het expliciterend product van deze actie.

Er ontstaat een dubbelheid of meervoudigheid. Van daaruit ziet men bepaalde eigenschappen en kwaliteiten geëxpliciteerd worden. Deze multifocale attitude leidt tot zichten op bijzondere en expliciete kwaliteiten. Dit her-bekijken moet een vorm krijgen. Aan de hand van de nieuwe productie leren we (docent en student) iets over datgene waar we naar gekeken hebben, over hoe we zelf kijken en over hoe en wat we produceren. Het is met andere woorden een denk- en werkproces dat moet leiden tot meerdere inzichten. De basis wordt hierbij gevormd door de zuiver visuele vormelijke kwaliteiten.

De achtergrond van de deelnemende docenten (vandaag beeldend kunstenaar Dimitri Vangrunderbeek en ingenieur architect Thierry Lagrange) hebben een bijzondere relatie met de wijze waarop we kijken. Beide docenten/onderzoekers hebben dit gegeven als centraal element onderzocht en ontwikkeld in het doctoraatswerk en in de lopende onderzoeksprojecten. Met hun praktijk-, onderwijs- en onderzoekservaring is het mogelijk om diverse methodieken te implementeren in een studiowerking die dit opzet realiseert.

Enkele referenties die deze wijze van werken in zich dragen:

Rita McBride : http://www.wiels.org/fr/exhibitions/988/Rita-McBride–Explorer

Rinko Kawauchi : http://www.rinkokawauchi.com/main/rinkokawauchi_eg.html

Go Hasegawa : http://ghaa.co.jp

Gert Robijns: Resethome, Gotem (Borgloon)

De output varieert en wordt bepaald door de student zelf. Het kan zowel gaan om een concreet architectuurproject als om een ruimtelijke interventie/installatie. De wijze van kijken en wat dit zoal oplevert zal bepalend voor deze productie.