A-LIFE Unlocking Brussels Airport

Brussels International Airport, een cruciaal economisch en mobiliteitsknooppunt staat voor een aantal fundamentele uitdagingen. Vertrekkende vanuit de `BAC Strategische Visie 2040` scenario`s onderzoekt A-LIFE alternatieve ontwerp-strategieën. → https://www.brusselsairport2040.be/nl

Een globale, karakterloze `airport-outlet` duplicatie, wijzigende passagiers demografie, disruptieve technologie, mobiliteit, ecologie, veiligheid, … zijn slechts een handvol factoren die het toekomstige luchthaven ontwerp grondig hertekenen.

Het `Frequent Buyer` luchthaven-model kijkt in Europa stilaan aan tegen zijn limiet. Een aangehouden globale stijging van passagiers en trafiek, technologische evoluties, Artificiële Intelligentie en automatisatie in combinatie met een bijzonder complexe ruimtelijke-politieke context maakt Brussels- Airport tot een bijzondere case-study. A-LIFE heeft als doel hiertoe toekomstige scenario`s te exploreren en ontwerpen, maximaal inspelend op potentieel Brussels Airport.

Het `Frequent Buyer` luchthaven-model kijkt in Europa stilaan aan tegen zijn limiet. Een aangehouden globale stijging van passagiers en trafiek, technologische evoluties, Artificiële Intelligentie en automatisatie in combinatie met een bijzonder complexe ruimtelijke-politieke context maakt Brussels- Airport tot een bijzondere case-study. A-LIFE heeft als doel hiertoe toekomstige scenario`s te exploreren en ontwerpen, maximaal inspelend op potentieel Brussels Airport.

 

A-LIFE functioneert als een ontwerp-laboratorium.  Er wordt gestreefd naar een samenhangende output van een niveau dat toelaat deel te nemen aan het publieke debat.  Dit in dialoog met zowel professionele, bestuurlijke als maatschappelijke actoren.


Hiertoe wordt van elke student verwacht proactief een bijdrage te leveren tot de globale project-voortgang.  De individuele conclusie per student vereist een output die minstens twee van de volgende componenten omvat:  1. Aerotropolis, ontwikkeling alternatieve ruimtelijke en planologische configuratie Brussels

  2. Impact studie / ontwerp innovatieve mobiliteit & passagiers-stromen.

  3. Ontwerp-gestuurde alternatieve commerciële

  4. Ontwerp / studie nieuwe terminal Brussels

  5. Automatisatie constructie & airport-handling.

  6. Data management & proactieve ontwerp gerichte verwerking externe

  7. Disseminatie A-LIFE.


Voor de externe input, (BAC, ACI, TUM , …), documentatie, eigen onderzoek en disseminatie wordt een voldoende kennis van de Engelse taal verwacht.


External Experts & Advisors;


Students are encouraged to pro-actively seek external advice; independent data acquisition, management and its incorporation in the design process are an important evaluation criteria.

Various site visits and consultancies will be organized individually, per team or collectively, depending on the chosen projects. To this extent, A-LIVE fosters strong links with a wide range of external actors, citizens` platforms, consultants & experts; read more.


No results found