1718A-LIFE

「Accelerated – Large Infrastructure Feasibility Experiments」

De Antwerpse ring (R1) is een cruciale schakel in de Belgische en West-Europese  economische mobiliteitsinfrastructuur.  De huidige wegen-configuratie kwam hoofdzakelijk tot stand einde jaren 60 vorige eeuw en verbind op een afstand van minder dan 20 km 6 belangrijke internationale en nationale snelwegen.

Geconfronteerd met een snelle toenemende congestie nam de Vlaamse overheid reeds in 1997 het initiatief de Ring te vervolledigen door de geplande bouw van de `Lange Wapper`, een brug en tunnel complex dat de ring via linkeroever en oude dokken diende te vervolledigen.

De schaal en (ecologische) impact van dit plan leidde echter tot een totale patstelling tussen burgers, actie-groepen en overheden, een impasse die pas werd doorbroken in 2017 na de aanstelling van een `intendant`. Dit resulteerde in een compromis waarbij o.a. de huidige bestaande ring infrastructuur volledig overkapt wordt, een voorstel ook gekend als `Ringland`.

Dit voorstel wordt momenteel onderzocht door 6 internationale ontwerpteams, A-LIFE heeft als doel voor `Ringland` vanuit een kritische reflectie parallelle alternatieve benaderingen te onderzoeken.  Hierbij wordt vertrokken vanuit model `fibercity1` en hierop gebaseerd ontwerpmatig onderzoek `BANANA2` door internationale Masterstudenten KU Leuven AJ 2016-2017.

Afbeelding © Mike Kelley

A-LIFE functioneert als een ontwerp-laboratorium.  Er wordt gestreefd naar een samenhangende output van een niveau dat toelaat deel te nemen aan het publieke debat.  Dit in dialoog met zowel professionele, bestuurlijke als maatschappelijke actoren.


Hiertoe wordt van elke student verwacht proactief een bijdrage te leveren tot de globale project-voortgang.  De individuele conclusie per student vereist een output die minstens twee van de volgende componenten omvat:  1. Ontwikkeling alternatieve ruimtelijke en planologische configuratie Antwerpse Ring.

  2. Impact studie / ontwerp innovatieve mobiliteit..

  3. Ontwerp-gestuurde alternatieve transporthubs.

  4. Ontwerp / studie alternatieve overkapping

  5. Automatisatie constructie.

  6. Data management & proactieve ontwerp gerichte verwerking externe input.

  7. Disseminatie A-LIFE.


No results found