Infrastructures as a Tool to Explore the City
The design studio “maib14 2018-2019” tutored by Cecilia Chiappini focuses on the value of infrastruc- tures as tools to explore the city, as they tend to gather qualities that give space to manifestations of urban- ity and collectivity, emergent appropriations and unexpected processes. The aim is to explore those quali- ties and to use them in design, as developing alternative urban models that questions the dialects between technical and a social assemblages.
During an intensive research-design studio, students will discuss conceptual issues, develop and test ex- plorative tools to address the topic, especially looking at “spatial configurations, marks of human presence and voices” around infrastructures;1 deploying a “learning from…” approach.2 The students will produce an architectural-urban design-case based on their enquiries on a specific location. Based on their explora- tions on-site, they will define the users and programmes, areas and scope of intervention. Infrastructures as urban spaces at different scales are to be at the core of the proposals. This semester’s site is the network of highways known as “The Round”, around Barcelona, Spain, particularly focusing on the North-East Ac- cess. The students will go on a trip to the city during the first weeks of the semester, and will develop their research and design cases at the campus Sint-Lucas, Brussels during the entire semester. During the trip, students will participate at the workshop on The Rounds, a major academic event.
1. As developed in close relation with the tutor’s PhD-research on Infrastructures under Transformation as Spaces of Collectivities”
2. Inspired by Learning from Las Vegas and Made in Tokyo. See References.

Bouw in de publieke ruimte:
– Tot vrijwaring van bouwen in het omgevende landbouw- en bosgebied.
– Tot voordeel van de staatskas .
– In het bijzonder tot verbetering van de publieke ruimte.
Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar.
Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen, te anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen die beter ondertunneld worden, kaden en recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.
Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate inkomsten uit haar gronden. Dat de belasting op arbeid nul kan worden is hierdoor een ander vooruitzicht.*
De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp van het architecturale denken.
Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.
*uitgebreide beschikbare tabellen bewijzen de stelling dat door te bouwen in het publieke domein de belasting op arbeid én vennootschappen op termijn weggewerkt kan worden.
Vanzelfsprekend zal deze uitkomst architectuur in het centrum plaatsen van het publieke debat.