[AVDAK]

NL
Zoals de naam van het AOB suggereert, wil het architectuur als kunstvorm verkennen, door mechanismes uit de kunst te identificeren, te benoemen en te contextualiseren en in te zetten voor het begrijpen, ontwerpen en maken van tentoonstellingsarchitectuur voor kunst. Het is een ontwerpmatig onderzoek gericht op het ontwikkelen, expliciteren en bevragen van architecturale ontwerpstrategieën vanuit het overlappende veld tussen kunst en architectuur; een veld dat aanwezig gesteld wordt door het ontwerp en de realisatie van een ruimtelijke ‘display’. Cureren – gezien als de ruimtelijke distributie van argumenten en een discours – wordt hierbij ingezet als een educatief en onderzoeksmatig middel tot generen en overbrengen van zowel beeldende als discursieve kennis over de persoonlijke relatie met architectuur.
Het academisch ontwerpbureau AVDAK wil èn de praktijk èn het onderwijs èn onderzoek van cureren als leervorm consolideren en verder ontwikkelen. Naast deze ontwerpstudio in de masters, organiseert AVDAK ook The/Le/Het Salon, een elective op masterniveau in semester 2.

EN
The Academic Design Office ‘Architecture for, through and as Art’ aims to explore architecture as an art form, through identifying, naming and contextualizing mechanisms from art and using them to understand, design and create exhibition architecture for art. It is a design driven research that focusses on the development, articulation and evaluation of architectural design strategies in the overlapping field between art and architecture. Curating – defined as ‘conceiving a discourse as a spatial distribution of arguments’ – is used as an educational and research tool for generating and conveying both visual and discursive knowledge about one’s personal relationship with architecture.