De toekomst is nu

Promotor: Dirk Coopman

Intunneling van de stad doorkruisende autostrades biedt de uitzonderlijke opportuniteit én de ruimte om deze ambities waar te maken.

Een intunneling vanaf de Scheldevallei te Zwijnaarde tot voorbij de Gentbrugse Meersen verbindt twee natuurgebieden en levert een vrij in te vullen gebied van 9 km lang. Met de afrit naar Gent-Centrum erbij wordt 12 km bekomen aan reëel te concretiseren stedelijk gebied. Vanzelfsprekend behoort het antwoord niet één architect toe maar vormen vele voorstellen de aantrekkelijkheid van een bontgekleurd antwoord.

Eén concept over deze volle lengte is hier niet de vraag die voorligt. Pluriforme en differente contextuele antwoorden van meerdere getalenteerde ontwerpers vergroot de noodzakelijke rijkdom van het geheel van de site. Ruimte voor honderd projecten levert dan ook meer aan dan één aanmatigend antwoord over het geheel. Wat elke deel van de strook kan betekenen voor de wijken links en rechts van deze vrijgekomen site is cruciaal. Contextueel ontwerpen is er tot voordeel van wat bestaat. De opgave is dan ook het detecteren van opportuniteiten tot voordeel van nabijgelegen wijken. Pleinen en parken omhuld door hoogkwalitatieve architectuur zijn daaraan zet. Een finalisering waarbij architectuur de hoofdrol speelt maakt het voorstel compleet.

Concreet: De site kent een dozijn grotere zones die verder contextueel opgesplitst kunnen worden. Kies je site en toon wat een wensbare nabije toekomst kan zijn.

Een schematische visie op het volledige vrijgekomen gebied wordt opgevolgd door een gedetailleerde uitwerking van een vrij te kiezen zone welke in zijn gedetailleerde architecturale uitwerking de relevantie aantoont voor de nabijgelegen wijken. Goed gedetailleerd uitgewerkte architectuur ondersteunt daar visueel verifieerbaar de stedenbouwkundige doelstellingen.

Vanzelfsprekend is het hoofdprogramma ‘wonen’ en al wat daar betrekking op heeft, omdat ‘wonen in de stad’ kan instaan voor de vrijwaring van het omliggende landschap.

Deze masterproef resumeert het geheel van de omvang van de opleiding en documenteert de voortreffelijkheid eigen aan uw titel architect. De docent-mentor ondersteunt de student in zijn vervolmaking en paraatheid voor de tegenwoordigheid van de toekomst.

Deze master-oefening maakt de architect klaar voor de toekomst die hem straks te doen staat.

Presentatie / Tekst / Video

Advies tot werkwijze:


– Visievorming en keuze zone. Verkenning van het geheel van de site en aanvulling van bovenstaande contextuele afgeleiden leidt na 5% à 10% van de beschikbare termijn tot visievorming en keuze van


– Architectuur op stedenbouwkundige schaal. Een stedenbouwkundige behandeling op architecturale schaal resulteert in een volume studie. (20% à 30 % van de beschikbare tijdspanne). Concept en vorm van enkele publieke ruimten die zich enten op de naburige landelijke dan wel stedelijke omgeving behoort daartoe. Concepten tot voordeel van een grotere omgeving zijn aanwezig.


– Architecturale vormgeving. 60 % van het benodigde tijdsverloop wordt besteed aan de architectuur wat grosso modo inhoudt:  • Gedetailleerde plannen van een deel van de gekozen zone (bevoorbeeld uitwerking van enkele gebouwen die cruciaal zijn voor de gekozen site)

  • Gedetailleerde uitwerking van de gevelcompositie,

  • Gedetailleerde omgevingsaanleg die de goed bedachte relatie met de omgeving bewijst. Uitwerking van plaatselijke mobiliteit als deel van een grotere visie. Terreindoorsneden over tunnel en site.

  • Enkele gedetailleerde doorsneden.


Het geheel bewijst dat de architectuur op een kwalitatief gemaximaliseerde wijze kan omgaan met een deel van de vrijgekomen site en daarbij de verwachtingen omtrent de concepten van duurzaamheid, toekomstigheid en esthetiek weet vorm te geven.


No results found