Eeuwige welvaart

Bouw in de publieke ruimte:
– Tot vrijwaring van bouwen in het omgevende landbouw- en bosgebied.
– Tot voordeel van de staatskas .
– In het bijzonder tot verbetering van de publieke ruimte.
Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar.
Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen, te anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen die beter ondertunneld worden, kaden en recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.
Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate inkomsten uit haar gronden. Dat de belasting op arbeid nul kan worden is hierdoor een ander vooruitzicht.*
De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp van het architecturale denken.
Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.
*uitgebreide beschikbare tabellen bewijzen de stelling dat door te bouwen in het publieke domein de belasting op arbeid én vennootschappen op termijn weggewerkt kan worden.
Vanzelfsprekend zal deze uitkomst architectuur in het centrum plaatsen van het publieke debat.

OpgaveKies een plek in het publieke domein die door bebouwing beter wordt.

Precies door het bedenken van een verbetering is instemming verkrijgbaar immers het publieke domein dient zo op meer dan één wijze allen.

De weegschaal welke stelt ‘het zal goed moeten zijn of het zal niet zijn’, produceert criteria die de discipline zullen aansturen tot kennis en creatie van meer en betere stedelijke ruimten.

Precies de effecten van gewilde voorbeeldige stedelijkheid zijn het doel. Dat daarmee een staatsbegroting wordt gevoed is een ander effect.

Dat een idee exponentieel middelpuntvliedend diverse vastgeroeste staatskwesties loswrikt en slingert in het domein van culturele én de economische welvaart kan de oogst worden van dit onderzoek.

Een plan van de omgevingsaanleg met de inplanting van de gebouwen welke aantoont dat het openbaar domein door de ingreep merkelijk is verbeterd.


 


De architecturale plannen, gevels en 3D beelden die aantonen dat het concept ondersteund wordt door hoog kwalitatieve hedendaagse architectuur.


 


Doorsneden welke de materiaalkeuzes en compositie weten te detailleren.


No results found