HABIT-AT-ION

HABIT-AT-ION beoogt in eerste instantie een leeromgeving aan te bieden waarin we bekijken hoe we collectief en individueel vorm en betekenis geven aan een oer-/basisconcept (hoe we het (be)denken) en oer-/basisact (hoe we het doen, waar-maken) van elk architecturaal handelen: (co-, in-)habitation.
Vertrekkend van ieders individuele ervaringen en (eerder) ontwerpwerk doorlopen we een reeks oefeningen om te komen tot een collectief repertoire van actionables waarmee we betekenis kunnen geven aan (co-, in-habitation). Van daaruit concretiseert elkeen deze betekenis individueel in de gesitueerde, gematerialiseerde vorm van (een ontwerp voor) het eigen wonen / de eigen woning – als basisuitdrukking van het relateren van het eigen lichaam aan de omgeving.
Deze leeromgeving wil extra ondersteuning bieden aan de masterproef door enerzijds in te gaan op dit oer-/basis concept en oer-/basis handelen. Anderzijds wil deze leeromgeving ondersteuning bieden door het in training te brengen van jouw polyglot. Dit is het activeren van verschillende beeld-, schrijf- en spreektalen met het oog op het ontwikkelen van een ‘response-able’ eigen specifieke taligheid.

MOTIVE (that what sets us in motion): Inhabitation is seriously fun!

We encourage seriously fun engagements with inhabitation. That is a productive pleasure, keeping things in play while getting to know inhabitation in different ways. We embrace risky and flirtatious attitudes, instructive amusements with that what is contingent and unpredictable in the commitment to the open-endedness of inhabiting. In order to achieve this we initiate a programme (of actions) rather than a single design assignment.

 

1. Inhabitation: a substrate of architecting

 

If we take architecting ‘serious’ inhabitation is ever at stake. Inhabitation can be considered as one of the most basal concepts of architecture and concerns of the architect. Therefore, inhabitation is the foundress of architecting. Though inhabitation is not equal to (and synonymous with) the practice of providing shelter, building houses, making urban design and planning. Instead, inhabitation questions the way we inhabit the Earth/planet(s) in the broadest sense of the Latin inhabitare, from in- ‘in’ + habitare ‘dwell’. Inhabitation holds this ‘in’ positioning that relates to dwelling as remaining in place, tarry, hindering, going astray as well as delaying. Moreover, inhabitation relates to habit (gewoonte), which raises questions about the character of living and its formation of patterns, routines and expectations. Nevertheless, the bottom line of inhabitation is about re-grounding, re-relating, re-expressing and re-thinking the relation between more (and other-)than-humans and environments from ‘within’.

 

We aim to architecting actionables from within in order to practice one’s ‘response-ability’ (Haraway, 2015) for/as inhabitation. Architecting actionables from within incites for re-relating to environments in a more close, immersed and sensitive way while recognizing the dynamics of the agency of the environment and the dynamics of the agency of the more (and other)-than-human. Both environments and more (and other)-than-humans are continuously in a state of becoming as is their relationality.

 

WELKE ASPECTEN VAN HABIT EN HABITABILITY DETECTEER JE IN JE VORIG WERK? HERKEN JE ACTIES VAN INHABITING EN WAT ZIJN DAN ACTIONABLES? TOT WELKE

COLLECTIVE BETEKENISGEVING VAN INHABITING KUNNEN WE KOMEN EN HOE GEVEN WE DAN BETEKENIS AAN ARCHITECTING? WAT BETEKENT DIT VOOR JE MASTERPROEF (als voorproef van je toekomstig architecturaal handelen)?

 

2. Inventing qualitative co- and inhabitation: via actionables and response-ability

 

Om te starten bieden we je een set van actionables die je helpen bewegen doorheen, maar ook met en op ritme van, materie-gedachte-veranderlijkheden. Met de actionables bouwen we een denk- en handelingskader op om reflecteren over inhabiting. Binnen dit kader staat de notie van ‘response-ability’ centraal.

Response-ability is the sensitivity and responsivity for that which is not-yet formed, seen, heard, thought – the unforeseen and unpredictable. In ‘Staying with the Trouble’ (2016), Haraway encourages to ‘cultivate response-ability’ as a form of ‘becoming-with’[1]each other ‘human and not’ (Haraway, 2016:97). In her words,

 

the decisions and transformations so urgent in our times for learning again, or for the first time, how to become less deadly, more response-able, more attuned, more capable of surprise, more able to practice the arts of living and dying well in multispecies symbiosis’ (Haraway, 2016:98).

 

According to Haraway, ‘response-ability’ is not a privilege of humans. Instead, ‘response-ability’ is ‘committed to nurturing capacities to respond, cultivating ways to render each other capable’ (Haraway, 2016:8 – emphasis added). Thus practicing ‘response-ability’ is to develop a sense of care for ‘becoming-with’ others (such as ‘companion species’, environments, practices, artefacts and not-yets) while greeting these multiple others as capable to respond too. One might argue that it is an ability that needs to be well developed in order to be able yourself and enable others to create a qualitative co- and inhabitation. Crucially, this becoming-with is oriented towards that what is unexpected, unforeseen and not-yet. Because, ‘response-ability is not something you have toward some kind of demand made on you by the world or by an ethical system or by a political commitment. Response-ability is not something that you just respond to, as if it’s there already. Rather, it’s the cultivation of the capacity of response in the context of living and dying in worlds for which one is for, with others. So I think of response-ability as irreducibly collective and to-be-made. In some really deep ways, that which is not yet, but may yet be. It is a kind of luring, desiring, making-with’ (Haraway, 2015:256-257).

 

Practicing one’s response-ability by architecting actionables for inhabitation is to cast (embodied) design responses from one situated whole to another by means of direct bodymindly engagement with a situation of inhabitation. That is to say we will invent situations of inhabitation by means of putting the detected actionables into action and respond to them. Over and over.

 

HOE KAN JE ZELF VANUIT DE OEFENINGEN DIE WE MAKEN OMTRENT RESPONSE-ABILITY, SPECIFIEKE KWALITEITEN VOOR INHABITING FORMULEREN?

WELK KADER HEB JE NODIG OM TE KUNNEN HANDELEN MET HET OOG OP HET POTENTIEEL VAN INHABITING EN JE GEVOELIGHEID VOOR ASPECTEN VAN HABITABILITY TE TRAINEN (BV; DOOR EVENTUELE ‘HABITS’ TE DOORBREKEN)?

 

3. Test inhabitation: design your habitat

 

Als voorlopige conclusie en punctuele toetssteen van onze gezamenlijke reflectie omtrent inhabitation, ontwerpt eenieder haar/zijn eigen wonen/woning. Met dit klein, intimistisch maar ook basis architecturaal gebaar concretiseren we het abstracte begrippenkader rond habit-at-ion in een reële, materiële situatie (die kan bestaan uit object(en) en/of handelen) die uitdrukking geeft aan je verworven ‘response-ability’ doorheen embodied design thinking.

 

HOE GEEFT HET ONTWERP VAN EEN EIGEN WONEN/WONING UITDRUKKING AAN JE NAVIGATIE EN POSITIONERING VANUIT HET RELATEREN AAN JE EIGENHEID EN JE HABITAT* (OMGEVING, NON-HUMAN, DE ANDEREN…)? WELKE RELATIONELE POSITIE NEEM JE IN, WAAR STA JE EN WAT BETEKENT DAT VOOR DE OMGEVING, DE – ANDEREN JE TOEKOMSTIGE ONTWERPMATIG HANDELEN)?

 

[1] In extension Haraway also speaks of ‘making-with’ (i.e.‘sympoiesis’), ‘thinking-with’ as ‘worlding-with’ (Haraway, 2016:5-7).

 

References:

Barnhart, R. K. (Ed.) (1998). Chambers Dictionary of Etymology. Edinburgh, New York: Chambers Harrap.

Haraway, D. (2015). Anthropocene, Capitalocene, Chthulhucene. Donna Haraway in conversation with Martha Kenney. In H. Davis & E. Turpin (Eds.), Art in the Anthropocene. Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies (pp. 255-270). London: Open Humanities Press.

Haraway, D. (2016). Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene. Durham, London: Duke University Press.

 

Gasten:

Marc Godts (vrij architect – guest), Brady Burroughs (KTH – guest), other guests TBC

– collectieve output: repertoire actionables

– individuele output: ontwerp eigen wonen


 


No results found