MASTERSTUDIOS at KULeuven

campus Sint-Lucas Ghent / Brussels

Deze website stelt je in staat om een overzicht te krijgen van de diverse masterstudio’s en masterproeven die we in de faculteit organiseren.

(De spelregels kan je hier vinden.)

Wil je de masterstudio’s en masterproeven stap voor stap verkennen, volg dan deze link.

Find out more...
  • Filter

  • PROGRAM

  • LOCATION

  • KEYWORD

  • SEMESTER

PD-r/ADO, Engendering Flanders Landscape – urban living

When in The Housing Question Engels was striving for a definitive solution to the housing question, he was explicitly referring to utopian models which proposed the dissolution of the antithesis between town and country. The housing question, which is even more pressing today, cannot be solved by palliative solutions. If we do not go beyond the understanding of the territory as divided between the city and the countryside, or of domestic space as divided between shelter and production, of proprietor logics versus commons, we can expect the housing question to continue presenting challenges of accessibility and affordability for the decades to come. The studio Homes for Flanders further develops a research path initiated during the current academic year (2017-18) and centered on the problem of housing and domestic space, with a specific focus on both Flanders and Brussels.
The research is part and the second step of a longer trajectory (ADO project) that will run for two more years and will culminate in a publication and exhibition. While the starting point of the research is the need for a large amount of new living units resulting from the changing demographic and socio-economic conditions of this part of Europe (it is foreseen that 300.000 housing units need to be built by 2030 in Flanders), the specific focus of this year’s studio is property and the idea that new forms of ownership should be based on the notion of the ‘common’, thus bypassing the traditional dialectic relationship between public and private.

While this notion has been extensively studied by different disciplines, acquiring new impetus in the recent years, its application to the field of architecture is mostly limited and confined to the study of the urban common, the organization and management of territorial resources and of their consequent spatial implications. Applications to the field of housing are mostly limited and concerned exclusively with the development of alternative models of urban dwellings such as ‘co-housing’ and ‘co-living’. The studio will explore the possibility of deploying the logics of alternative forms of ownership in urban, suburban and rural territories not simply to develop new forms of communality among inhabitants, but also as the step to trigger new forms of production, local subsistence and ultimately the architectural forms of a new domestic space.

Bouw in de publieke ruimte:
– Tot vrijwaring van bouwen in het omgevende landbouw- en bosgebied.
– Tot voordeel van de staatskas .
– In het bijzonder tot verbetering van de publieke ruimte.
Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar.
Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen, te anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen die beter ondertunneld worden, kaden en recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.
Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate inkomsten uit haar gronden. Dat de belasting op arbeid nul kan worden is hierdoor een ander vooruitzicht.*
De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp van het architecturale denken.
Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.
*uitgebreide beschikbare tabellen bewijzen de stelling dat door te bouwen in het publieke domein de belasting op arbeid én vennootschappen op termijn weggewerkt kan worden.
Vanzelfsprekend zal deze uitkomst architectuur in het centrum plaatsen van het publieke debat.

De ontwerpstudio’s binnen master Interieurarchitectuur zijn een uitgelezen omgeving voor de verknoping van praktijkonderwijs en (ontwerpend) onderzoek. Deze thematische lijn neemt de ontwerppraktijk als vertrekpunt en zoomt in op de vraagstukken die zich hier aandienen. Erkende ontwerpbureaus – i.s.m.architecten en Doorzon Interieur Architecten – dagen je uit om ontwerp-probleemstellingen uit te diepen en te contextualiseren in de vorm van een Studio-project en een Masterproef. Ze nemen de studenten mee op excursie naar eigen werk en dat van anderen en openen op die manier een dialoog over het interieur als speelveld voor de ontwerper.

‘Vraagstukken uit de praktijk’ steunt op 3 pijlers:

1. Interieurarchitectuur!
Pijler 1 staat voor een radicale keuze voor interieurarchitectuur. Architectuur wordt in deze thematische lijn tot een minimum herleid om maximaal plaats te bieden aan interieurarchitectuur. We gaan opzoek naar interieurarchitectuur met ambitie, interieurarchitectuur die inspireert, die geen verantwoording zoekt buiten zichzelf maar vanuit haar eigenwaarde en interne kwaliteiten in dialoog gaat met architectuur/landschapsarchitectuur of andere disciplines.

2. Ontwerp!
Pijler 2 is een radicale keuze voor ontwerpen. Ontwerpen is niet alleen een essentieel onderzoeksmedium, het is ook het onderwerp van de centrale vraagstelling: hoe komt een ontwerp tot stand? Hoe kan je je eigen ontwerpmethode bespreekbaar maken, illustreren, versterken, aanscherpen?

3. We are professionals!
Kwalitatieve tekeningen en planmateriaal, aandacht voor detaillering, bewuste materiaal- en kleurkeuzes en een verzorgde tekstuele toelichting zijn essentiële onderdelen van ons vak. Alleen zo wordt het gedroomde ontwerp ook werkelijkheid.

[AVDAK]

NL
Zoals de naam van het AOB suggereert, wil het architectuur als kunstvorm verkennen, door mechanismes uit de kunst te identificeren, te benoemen en te contextualiseren en in te zetten voor het begrijpen, ontwerpen en maken van tentoonstellingsarchitectuur voor kunst. Het is een ontwerpmatig onderzoek gericht op het ontwikkelen, expliciteren en bevragen van architecturale ontwerpstrategieën vanuit het overlappende veld tussen kunst en architectuur; een veld dat aanwezig gesteld wordt door het ontwerp en de realisatie van een ruimtelijke ‘display’. Cureren – gezien als de ruimtelijke distributie van argumenten en een discours – wordt hierbij ingezet als een educatief en onderzoeksmatig middel tot generen en overbrengen van zowel beeldende als discursieve kennis over de persoonlijke relatie met architectuur.
Het academisch ontwerpbureau AVDAK wil èn de praktijk èn het onderwijs èn onderzoek van cureren als leervorm consolideren en verder ontwikkelen. Naast deze ontwerpstudio in de masters, organiseert AVDAK ook The/Le/Het Salon, een elective op masterniveau in semester 2.

EN
The Academic Design Office ‘Architecture for, through and as Art’ aims to explore architecture as an art form, through identifying, naming and contextualizing mechanisms from art and using them to understand, design and create exhibition architecture for art. It is a design driven research that focusses on the development, articulation and evaluation of architectural design strategies in the overlapping field between art and architecture. Curating – defined as ‘conceiving a discourse as a spatial distribution of arguments’ – is used as an educational and research tool for generating and conveying both visual and discursive knowledge about one’s personal relationship with architecture.

Infrastructures as a Tool to Explore the City
The design studio “maib14 2018-2019” tutored by Cecilia Chiappini focuses on the value of infrastruc- tures as tools to explore the city, as they tend to gather qualities that give space to manifestations of urban- ity and collectivity, emergent appropriations and unexpected processes. The aim is to explore those quali- ties and to use them in design, as developing alternative urban models that questions the dialects between technical and a social assemblages.
During an intensive research-design studio, students will discuss conceptual issues, develop and test ex- plorative tools to address the topic, especially looking at “spatial configurations, marks of human presence and voices” around infrastructures;1 deploying a “learning from…” approach.2 The students will produce an architectural-urban design-case based on their enquiries on a specific location. Based on their explora- tions on-site, they will define the users and programmes, areas and scope of intervention. Infrastructures as urban spaces at different scales are to be at the core of the proposals. This semester’s site is the network of highways known as “The Round”, around Barcelona, Spain, particularly focusing on the North-East Ac- cess. The students will go on a trip to the city during the first weeks of the semester, and will develop their research and design cases at the campus Sint-Lucas, Brussels during the entire semester. During the trip, students will participate at the workshop on The Rounds, a major academic event.
1. As developed in close relation with the tutor’s PhD-research on Infrastructures under Transformation as Spaces of Collectivities”
2. Inspired by Learning from Las Vegas and Made in Tokyo. See References.

De Masterproef/Studio ‘publieke ruimte en fascinatie’ is er om te debuteren en te excelleren met een uitzonderlijke en publieke realisatie binnen de interieurdiscipline.

In tegenstelling tot bestaande opvattingen over de rol van interieurarchitectuur als louter inrichten van private interieurs, heeft het interieur onafwendbaar een publiek karakter. Zowel mensen, hun onderlinge relaties, interieurs van huizen, winkels, musea, de omliggende straten, onderkant van bruggen, weidse landschappen (semester 1), hun (im)materiële eigenschappen (zoals geuren, klanken, geschriften..), vroeger én nu behoren tot een groter publiek goed dat voortdurend in beweging is. (Publiek) maken, publiceren omtrent interieurs en al wat er in plaatsvindt, is aldus een relevant begrip dat dient te worden onderzocht.

Naast dat publieke karakter van interieurarchitectuur, is er een vaak onuitgesproken persoonlijk aspect dat aan ontwerpen zelf voorafgaat. Interieurarchitectuur, al haar realisaties en haar discours is nooit vrijblijvend maar wordt in een bepaalde mate gedreven door een fascinatie, talent of passie van de ontwerper om iets zinvol, fascinerend of relevant te maken en zo zijn/haar talent te kunnen ontwikkelen en vervolgens aan een publiek te tonen: bv. het ontwerpen van een grootse ervaring (bv. Christo), een specifieke materie (bv. Yves Klein), een product (bv. Panamarenko). In die zin onderzoeken we interieurarchitectuur als een biografisch gegeven. Deze spanning tussen deze oprechte fascinatie en het publiek maken is een productief mengsel om als ontwerper ‘meesterlijk’ te kunnen worden.

PD-r/ADO, Engendering Flanders Landscape – urban living

When in The Housing Question Engels was striving for a definitive solution to the housing question, he was explicitly referring to utopian models which proposed the dissolution of the antithesis between town and country. The housing question, which is even more pressing today, cannot be solved by palliative solutions. If we do not go beyond the understanding of the territory as divided between the city and the countryside, or of domestic space as divided between shelter and production, of proprietor logics versus commons, we can expect the housing question to continue presenting challenges of accessibility and affordability for the decades to come. The studio Homes for Flanders further develops a research path initiated during the current academic year (2017-18) and centered on the problem of housing and domestic space, with a specific focus on both Flanders and Brussels.
The research is part and the second step of a longer trajectory (ADO project) that will run for two more years and will culminate in a publication and exhibition. While the starting point of the research is the need for a large amount of new living units resulting from the changing demographic and socio-economic conditions of this part of Europe (it is foreseen that 300.000 housing units need to be built by 2030 in Flanders), the specific focus of this year’s studio is property and the idea that new forms of ownership should be based on the notion of the ‘common’, thus bypassing the traditional dialectic relationship between public and private.

While this notion has been extensively studied by different disciplines, acquiring new impetus in the recent years, its application to the field of architecture is mostly limited and confined to the study of the urban common, the organization and management of territorial resources and of their consequent spatial implications. Applications to the field of housing are mostly limited and concerned exclusively with the development of alternative models of urban dwellings such as ‘co-housing’ and ‘co-living’. The studio will explore the possibility of deploying the logics of alternative forms of ownership in urban, suburban and rural territories not simply to develop new forms of communality among inhabitants, but also as the step to trigger new forms of production, local subsistence and ultimately the architectural forms of a new domestic space.