MASTERSTUDIOS at KULeuven

campus Sint-Lucas Ghent / Brussels

Deze website stelt je in staat om een overzicht te krijgen van de diverse masterstudio’s en masterproeven die we in de faculteit organiseren.

(De spelregels kan je hier vinden.)

WIL JE DE MASTERSTUDIO’S EN MASTERPROEVEN STAP VOOR STAP VERKENNEN, VOLG DAN deze link.

Find out more...
  • Filter

  • PROGRAM

  • LOCATION

  • KEYWORD

  • SEMESTER

Bouw in de publieke ruimte:
– Tot vrijwaring van bouwen in het omgevende landbouw- en bosgebied.
– Tot voordeel van de staatskas .
– In het bijzonder tot verbetering van de publieke ruimte.
Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar.
Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen, te anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen die beter ondertunneld worden, kaden en recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.
Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate inkomsten uit haar gronden. Dat de belasting op arbeid nul kan worden is hierdoor een ander vooruitzicht.*
De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp van het architecturale denken.
Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.

*uitgebreide beschikbare tabellen bewijzen de stelling dat door te bouwen in het publieke domein de belasting op arbeid én vennootschappen op termijn weggewerkt kan worden.
Vanzelfsprekend zal deze uitkomst architectuur in het centrum plaatsen van het publieke debat.

‘La cité ardente.’
Deze ontwerpstudio vormt samen met de theoretische vakken urban studies; research methodology, kwalitatieve en kwantitatieve ruimtelijke analyse de leerlijn analyse van de ruimte. Vanuit de kennis, en de inzichten die de student aanleert in deze theorievakken zal hij in de studio concreet leren omgaan met de basisbegrippen, methoden en technieken van de stedenbouw en de ruimtelijke planning.
Aan de hand van 4 deelopdrachten zal de student zijn/haar onderzoek en ontwerpcapaciteiten verder kunnen ontwikkelen. Hij leert op een systematische en synthetiserende manier een ruimtelijk weefsel met zijn onderliggende processen te lezen en de ruimtelijke noden te detecteren om zo de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen driedimensionaal te ontwerpen.

Tijdens het ontwerpatelier, dat verloopt in de vorm van een permanente interactie tussen docent en student, maar ook tussen de studenten onderling, worden steeds verschillende invalshoeken met elkaar geconfronteerd zodat de student leert zijn ideeën te communiceren en hier op genuanceerde manier in dialoog over te gaan. Verschillende presentatie modi met elk hun geëigende middelen komen aan bod van louter verbale toelichting over poster en ppt. presentaties als toelichting van rapporten.
In de rapporten worden de ontwikkelde voorstellen gerelateerd aan gelijkaardige gerealiseerde ontwerpen en strategieën, waarbij mogelijke conflicten tussen een nieuw ontwerp, het actuele ruimtegebruik en de reeds aanwezige ontwikkelingen op de site worden geduid.
Tijdens de eindpresentatie zal de student individueel en in kleine groep zijn project met de geëigende middelen van de discipline moeten communiceren aan actoren uit de eigen discipline.
In zijn individuele reflectie zal de student de relevantie van zijn ruimtelijke analyse en ontwerp duiden en plaatsen binnen een ontwikkeling op grotere schaal.
Tijdens de workshop werkt de student binnen een multi – en interdiciplinaire omgeving en zal de taal van de verschillende actoren uit andere disciplines en uit de samenleving moeten begrijpen en interpreteren.