MASTERSTUDIOS at KULeuven

campus Sint-Lucas Ghent / Brussels

Deze website stelt je in staat om een overzicht te krijgen van de diverse masterstudio’s en masterproeven die we in de faculteit organiseren.

(De spelregels kan je hier vinden.)

Wil je de masterstudio’s en masterproeven stap voor stap verkennen, volg dan deze link.

Find out more...
  • Filter

  • PROGRAM

  • LOCATION

  • KEYWORD

  • SEMESTER

PD-r/ADO, Engendering Flanders Landscape – urban living

When in The Housing Question Engels was striving for a definitive solution to the housing question, he was explicitly referring to utopian models which proposed the dissolution of the antithesis between town and country. The housing question, which is even more pressing today, cannot be solved by palliative solutions. If we do not go beyond the understanding of the territory as divided between the city and the countryside, or of domestic space as divided between shelter and production, of proprietor logics versus commons, we can expect the housing question to continue presenting challenges of accessibility and affordability for the decades to come. The studio Homes for Flanders further develops a research path initiated during the current academic year (2017-18) and centered on the problem of housing and domestic space, with a specific focus on both Flanders and Brussels.
The research is part and the second step of a longer trajectory (ADO project) that will run for two more years and will culminate in a publication and exhibition. While the starting point of the research is the need for a large amount of new living units resulting from the changing demographic and socio-economic conditions of this part of Europe (it is foreseen that 300.000 housing units need to be built by 2030 in Flanders), the specific focus of this year’s studio is property and the idea that new forms of ownership should be based on the notion of the ‘common’, thus bypassing the traditional dialectic relationship between public and private.

While this notion has been extensively studied by different disciplines, acquiring new impetus in the recent years, its application to the field of architecture is mostly limited and confined to the study of the urban common, the organization and management of territorial resources and of their consequent spatial implications. Applications to the field of housing are mostly limited and concerned exclusively with the development of alternative models of urban dwellings such as ‘co-housing’ and ‘co-living’. The studio will explore the possibility of deploying the logics of alternative forms of ownership in urban, suburban and rural territories not simply to develop new forms of communality among inhabitants, but also as the step to trigger new forms of production, local subsistence and ultimately the architectural forms of a new domestic space.

De ontwerpstudio’s binnen master Interieurarchitectuur zijn een uitgelezen omgeving voor de verknoping van praktijkonderwijs en (ontwerpend) onderzoek. Deze thematische lijn neemt de ontwerppraktijk als vertrekpunt en zoomt in op de vraagstukken die zich hier aandienen. Erkende ontwerpbureaus – i.s.m.architecten en Doorzon Interieur Architecten – dagen je uit om ontwerp-probleemstellingen uit te diepen en te contextualiseren in de vorm van een Studio-project en een Masterproef. Ze nemen de studenten mee op excursie naar eigen werk en dat van anderen en openen op die manier een dialoog over het interieur als speelveld voor de ontwerper.

‘Vraagstukken uit de praktijk’ steunt op 3 pijlers:

1. Interieurarchitectuur!
Pijler 1 staat voor een radicale keuze voor interieurarchitectuur. Architectuur wordt in deze thematische lijn tot een minimum herleid om maximaal plaats te bieden aan interieurarchitectuur. We gaan opzoek naar interieurarchitectuur met ambitie, interieurarchitectuur die inspireert, die geen verantwoording zoekt buiten zichzelf maar vanuit haar eigenwaarde en interne kwaliteiten in dialoog gaat met architectuur/landschapsarchitectuur of andere disciplines.

2. Ontwerp!
Pijler 2 is een radicale keuze voor ontwerpen. Ontwerpen is niet alleen een essentieel onderzoeksmedium, het is ook het onderwerp van de centrale vraagstelling: hoe komt een ontwerp tot stand? Hoe kan je je eigen ontwerpmethode bespreekbaar maken, illustreren, versterken, aanscherpen?

3. We are professionals!
Kwalitatieve tekeningen en planmateriaal, aandacht voor detaillering, bewuste materiaal- en kleurkeuzes en een verzorgde tekstuele toelichting zijn essentiële onderdelen van ons vak. Alleen zo wordt het gedroomde ontwerp ook werkelijkheid.

PD-r/ADO, Engendering Flanders Landscape – urban living

When in The Housing Question Engels was striving for a definitive solution to the housing question, he was explicitly referring to utopian models which proposed the dissolution of the antithesis between town and country. The housing question, which is even more pressing today, cannot be solved by palliative solutions. If we do not go beyond the understanding of the territory as divided between the city and the countryside, or of domestic space as divided between shelter and production, of proprietor logics versus commons, we can expect the housing question to continue presenting challenges of accessibility and affordability for the decades to come. The studio Homes for Flanders further develops a research path initiated during the current academic year (2017-18) and centered on the problem of housing and domestic space, with a specific focus on both Flanders and Brussels.
The research is part and the second step of a longer trajectory (ADO project) that will run for two more years and will culminate in a publication and exhibition. While the starting point of the research is the need for a large amount of new living units resulting from the changing demographic and socio-economic conditions of this part of Europe (it is foreseen that 300.000 housing units need to be built by 2030 in Flanders), the specific focus of this year’s studio is property and the idea that new forms of ownership should be based on the notion of the ‘common’, thus bypassing the traditional dialectic relationship between public and private.

While this notion has been extensively studied by different disciplines, acquiring new impetus in the recent years, its application to the field of architecture is mostly limited and confined to the study of the urban common, the organization and management of territorial resources and of their consequent spatial implications. Applications to the field of housing are mostly limited and concerned exclusively with the development of alternative models of urban dwellings such as ‘co-housing’ and ‘co-living’. The studio will explore the possibility of deploying the logics of alternative forms of ownership in urban, suburban and rural territories not simply to develop new forms of communality among inhabitants, but also as the step to trigger new forms of production, local subsistence and ultimately the architectural forms of a new domestic space.

De Masterproef/Studio ‘publieke ruimte en fascinatie’ is er om te debuteren en te excelleren met een uitzonderlijke en publieke realisatie binnen de interieurdiscipline.

In tegenstelling tot bestaande opvattingen over de rol van interieurarchitectuur als louter inrichten van private interieurs, heeft het interieur onafwendbaar een publiek karakter. Zowel mensen, hun onderlinge relaties, interieurs van huizen, winkels, musea, de omliggende straten, onderkant van bruggen, weidse landschappen (semester 1), hun (im)materiële eigenschappen (zoals geuren, klanken, geschriften..), vroeger én nu behoren tot een groter publiek goed dat voortdurend in beweging is. (Publiek) maken, publiceren omtrent interieurs en al wat er in plaatsvindt, is aldus een relevant begrip dat dient te worden onderzocht.

Naast dat publieke karakter van interieurarchitectuur, is er een vaak onuitgesproken persoonlijk aspect dat aan ontwerpen zelf voorafgaat. Interieurarchitectuur, al haar realisaties en haar discours is nooit vrijblijvend maar wordt in een bepaalde mate gedreven door een fascinatie, talent of passie van de ontwerper om iets zinvol, fascinerend of relevant te maken en zo zijn/haar talent te kunnen ontwikkelen en vervolgens aan een publiek te tonen: bv. het ontwerpen van een grootse ervaring (bv. Christo), een specifieke materie (bv. Yves Klein), een product (bv. Panamarenko). In die zin onderzoeken we interieurarchitectuur als een biografisch gegeven. Deze spanning tussen deze oprechte fascinatie en het publiek maken is een productief mengsel om als ontwerper ‘meesterlijk’ te kunnen worden.

Architectuur voor, door en als kunst [AVDAK]

Ontwikkel een architectuurproject dat een kunstwerk uit de CERA-collectie als uitgangspunt neemt (individueel) en sta mee in voor de curatie, scenografie en realisatie van een tentoonstelling waarin deze architectuurprojecten in dialoog gaan met de kunstwerken die ze als uitgangspunt namen (collectief). De reflectie over het maken van architectuur als/door en voor kunst wordt aangewakkerd door bezoeken (aan de CERA collectie, Museum M en andere collecties en musea) en lezingen door architecten, stenografen & curatoren.

De leidraad en concrete aanleiding van de ontwerpopdrachten binnen deze studio is de lopende opdracht van de docenten om in de loop van 2019 in samenwerking met CERA, museum M en LUCA een tentoonstelling rond architectuur en de CERA collectie te organiseren in het nieuwe CERA-gebouw in Leuven ontworpen door Robbrecht & Daem. Sommige voorstellen zouden op termijn dus misschien een realisatie of verdere uitwerking kunnen hebben.


Develop an architecture project that takes a work of art from the CERA-collection as its point of departure (individual task) and take care of the curation, the scenography and the realisation of an exhibition in which these architectural projects are placed in a dialogue with the artworks they take as starting points (collective task). The reflection on conceiving and making architecture as/through and for art is instigated by guided tours of the CERA-collection, Museum M and other collections and museums) and lectures by architects, stenographers and curators.

The assignments for this studio are triggered by the concrete opportunity that teachers of this studio are asked to conceive an exhibition Architecture of the CERA-collection in the course of 2019. This exhibition will take place in the new CERA building in Leuven, designed by Robbrecht & Daem, in collaboration with CERA, Museum M and LUCA school of art. This means that some of the proposals made within this studio might eventually be further elaborated or even realised.

Bouw in de publieke ruimte:
– Tot vrijwaring van bouwen in het omgevende landbouw- en bosgebied.
– Tot voordeel van de staatskas .
– In het bijzonder tot verbetering van de publieke ruimte.
Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar.
Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen, te anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen die beter ondertunneld worden, kaden en recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.
Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate inkomsten uit haar gronden. Dat de belasting op arbeid nul kan worden is hierdoor een ander vooruitzicht.*
De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp van het architecturale denken.
Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.
*uitgebreide beschikbare tabellen bewijzen de stelling dat door te bouwen in het publieke domein de belasting op arbeid én vennootschappen op termijn weggewerkt kan worden.
Vanzelfsprekend zal deze uitkomst architectuur in het centrum plaatsen van het publieke debat.