MASTERSTUDIOS at KULeuven

campus Sint-Lucas Ghent / Brussels

Deze website stelt je in staat om een overzicht te krijgen van de diverse masterstudio’s en masterproeven die we in de faculteit organiseren.

(De spelregels kan je hier vinden.)

Wil je de masterstudio’s en masterproeven stap voor stap verkennen, volg dan deze link.

Find out more...
  • Filter

  • PROGRAM

  • LOCATION

  • KEYWORD

  • SEMESTER

Bouw in de publieke ruimte:
– Tot vrijwaring van bouwen in het omgevende landbouw- en bosgebied.
– Tot voordeel van de staatskas .
– In het bijzonder tot verbetering van de publieke ruimte.
Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar.
Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen, te anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen die beter ondertunneld worden, kaden en recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.
Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate inkomsten uit haar gronden. Dat de belasting op arbeid nul kan worden is hierdoor een ander vooruitzicht.*
De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp van het architecturale denken.
Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.
*uitgebreide beschikbare tabellen bewijzen de stelling dat door te bouwen in het publieke domein de belasting op arbeid én vennootschappen op termijn weggewerkt kan worden.
Vanzelfsprekend zal deze uitkomst architectuur in het centrum plaatsen van het publieke debat.

Architectuur voor, door en als kunst [AVDAK]

Ontwikkel een architectuurproject dat een kunstwerk uit de CERA-collectie als uitgangspunt neemt (individueel) en sta mee in voor de curatie, scenografie en realisatie van een tentoonstelling waarin deze architectuurprojecten in dialoog gaan met de kunstwerken die ze als uitgangspunt namen (collectief). De reflectie over het maken van architectuur als/door en voor kunst wordt aangewakkerd door bezoeken (aan de CERA collectie, Museum M en andere collecties en musea) en lezingen door architecten, stenografen & curatoren.

De leidraad en concrete aanleiding van de ontwerpopdrachten binnen deze studio is de lopende opdracht van de docenten om in de loop van 2019 in samenwerking met CERA, museum M en LUCA een tentoonstelling rond architectuur en de CERA collectie te organiseren in het nieuwe CERA-gebouw in Leuven ontworpen door Robbrecht & Daem. Sommige voorstellen zouden op termijn dus misschien een realisatie of verdere uitwerking kunnen hebben.


Develop an architecture project that takes a work of art from the CERA-collection as its point of departure (individual task) and take care of the curation, the scenography and the realisation of an exhibition in which these architectural projects are placed in a dialogue with the artworks they take as starting points (collective task). The reflection on conceiving and making architecture as/through and for art is instigated by guided tours of the CERA-collection, Museum M and other collections and museums) and lectures by architects, stenographers and curators.

The assignments for this studio are triggered by the concrete opportunity that teachers of this studio are asked to conceive an exhibition Architecture of the CERA-collection in the course of 2019. This exhibition will take place in the new CERA building in Leuven, designed by Robbrecht & Daem, in collaboration with CERA, Museum M and LUCA school of art. This means that some of the proposals made within this studio might eventually be further elaborated or even realised.