(17-18) Afstuderen via portfolio

Afstuderen via portfolio biedt een collectieve masterproefomgeving waar het afstudeerproject, niet beschouwd wordt als hét ultieme allesomvattende project, maar eerder als een project binnen de bredere context van het oeuvre dat je tot nu toe al opbouwde.

Een afstudeerproject wordt vaak als bijzonder sluitstuk gezien. Als gevolg ontstaat er een erg grote druk op dit project die vaak leidt tot erg omslachtige en tijdrovende omwegen bij het formuleren van een eigen ontwerpopgave. Binnen de masterproefomgeving afstuderen via portfolio is het afstudeerproject op zich een project zoals alle anderen. Enkel door de omkadering van het project in een afstudeerportfolio verkrijgt het een bijzondere werking als verbinding tussen je opleiding en je toekomstige praktijk.

Je ontwikkelt hier zelf een opgave op jouw maat.

Dit maatwerk gebeurt binnen een methodisch gestructureerd kader, waar je samen met collega’s en mentoren over je eigen werk reflecteert. Kwaliteiten en interesses die uit je werk spreken worden gedetecteerd, benoemd en gecontextualiseerd en komen samen met de documentatie van dit werk in een beredeneerde en geannoteerde portfolio. Uit het stapsgewijs opbouwen van deze portfolio distilleer je een architecturale uitdaging (issue) en een relevant project dat een sprekend geval is van deze architecturale uitdaging (case). De issue wordt uitgewerkt tot een essay (reflectienota), de case tot een architecturaal ontwerp (afstudeerproject). In de vorm van een afstudeerportfolio met tentoonstelling combineert de eindopstelling al deze componenten: een beredeneerde en geannoteerde portfolio van bestaand werk waaruit een interesse spreekt over een architecturale uitdaging, een overkoepelend essay dat deze architecturale uitdaging adresseert en een nieuw architecturaal ontwerp dat een sprekende case is voor de architecturale uitdaging. Voor tussentijdse discussie- en reviewmomenten en de uitwerking van de eindopstelling werken we samen met Marc Godts.

Afbeelding: Inserting the keystone in the Gateway Arch in St. Louis (Photo: stlmag)

SEMESTER 1 – Project Proximity Per Portfolio (Patent office) – De portfolio als generator van inzichten in de eigen praktijk en de projectie van deze inzichten in een eerste project van een mogelijke toekomstige praktijk. De projecten worden naast elkaar gelegd én naast de portfolio’s van het afstudeercollectief om zo de kenmerken ervan scherper te stellen om zo tot een typering van zowel het collectief als van de individuele ontwerper te komen. Hieronder volgt een voorstel van werkschema. 1. Voorbereiding: portfolio met de beste projecten uit Ba en Ma (Ontwerpen, MM, papers, technische werkstukken…) 1. W3 – Intro 1. W4 – Sessie 1: 5 patenten (5 verbanden tussen 7 projecten voorstellen)


Zeven projecten in beeld brengen


Vijf verbanden aanduiden en als patent beschrijven:


Aanduiden: waar doet het zich voor


Benoem: geef een naam die vat wat er gebeurt


Beschrijven: hoe doet het zich voor (woord en beeld) 1. W7 – Sessie 2: reductie #1 – van 7/5 naar 5/3


Vijf projecten in beeld brengen


Drie verbanden aanduiden en als patent beschrijven & contextualiseren


Aanduiden: waar doet het zich voor


Benoem: geef een naam die vat wat er gebeurt


Beschrijven: hoe doet het zich voor (woord en beeld)


Contextualiseren: Wie was daar nog mee bezig, waar komt het nog voor? 1. W10 – Sessie 3: reductie #2 – van 5/3 naar 3/1


Drie projecten in beeld brengen


Eén verband aanduiden en als patent beschrijven, contextualiseren & toepassen


Aanduiden: waar doet het zich voor


Benoem: geef een naam die vat wat er gebeurt


Beschrijven: hoe doet het zich voort (woord en beeld)


Contextualiseren: Wie was daar nog mee bezig, waar komt het nog voor?


Opdrachtomschrijving opstellen rond dit mechanisme: • Issue vastleggen: Abstract voor paper

 • Case kiezen: snelontwerp dat een toepassing is van… en een referentieproject

 • Werkwijze voorstellen: stappenplan

 • Presentatie: voorafbeelding van een mogelijk eindresultaat 1. W14 – Aanscherpen van Opdrachtomschrijving & Finaliseren aangepaste portfolio


 Verwachte output


1: Gestroomlijnde portfolio van zeven projecten met een korte beschrijving van de krachtlijnen van de praktijk aan de hand van enkele patenten specifiek voor deze praktijk.


 2: Opdrachtomschrijving bestaande uit volgende vier zaken: • Een issue: omschrijf de bredere architecturale uitdaging die je in semester twee zal aangaan aan de hand van een abstract (500 woorden).

 • Een case: stel jezelf een specifieke en concrete ontwerp-uitdaging die een exemplarisch geval is van de issue. De case wordt gedocumenteerd aan de hand van relevant vooronderzoek (zoals contextuele, programmatische, structurele en constructieve uitdagingen…), een schetsontwerp, een referentieproject.

 • Een ontwerpstrategie: een concrete werkwijze met stappenplan voor de verdere uitwerking van de issue (van abstract tot een paper/reflectienota) en van de case (van snel ontwerp tot uitgewerkt project).


SEMESTER 2 – Uitwerking opgave


Uitwerking abstract (Issue) tot een essay van 5000 tot 10 000 woorden.


Uitvoering van de werkwijze en ontwerp


Collectieve discussiemomenten (de tafels), tussentijdse reviewmomenten (de doorloop) en ontwerpen via eindopstelling met Marc GODTS


No results found