(17-18) Heritage, Continuity and Ident

Ongeveer honderd jaar geleden kwamen mensen in de mogelijkheid om hun kennis, hun grondstoffen en ook zichzelf over de hele planeet te transporteren. In dit proces van globalisering verwees het rijke Westen het traditionele – dat per definitie lokaal is – naar het museum en verloor het zijn verbinding met het alledaagse leven. ‘Traditie’ werd ‘erfgoed’. In verschillende ontwikkelingslanden (zoals Nepal, waar deze masterstudio zich momenteel afspeelt) doet er zich op dit ogenblik een gelijkaardig proces voor. Vooruitgang wordt er gelijkgesteld aan een zo groot mogelijke assimilatie met het Westen en gaat daardoor ten koste van de eigen traditie.

Deze studio onderzoekt hoe er een continuïteit kan gecreëerd worden in de overdracht van oude kennis, zowel op narratief als op technisch vlak. Niet uit nostalgie, maar omdat deze kennis -mits ze geactualiseerd wordt- duurzame scenario’s aanreikt om met actuele noden om te gaan.

De ambitie van de ontwerpstudio Master Interieur-Architectuur is om een ‘ideale school’ te ontwikkelen. Dit project wordt samen uitgewerkt met de lokale partner CEPP. Deze vraag vloeit voort uit de lokale omstandigheden na de aardbeving van 2015, die erg veel schade berokkende aan de scholen uit de regio waarin dit project zich situeert.

De uitdaging is deels van bouwtechnische aard, in die zin dat de ‘ideale school’ meer aardbevingsbestendig moet zijn en betere bouwfysische onderwijsomstandigheden moet garanderen. Maar daarnaast bestaat de uitdaging er ook in om het schoolgebeuren terug in de lokale gemeenschappen te verankeren, nadat de overheid dit er uit losgetrokken heeft door in de landelijke regio’s publieke schoolgebouwen te bouwen zonder participatie van de bevolking en volgens een ‘moderne’ bouwmethode waartoe de bevolking zich niet intuïtief kan verhouden.

Aangezien deze schoolgebouwen en het daaraan gekoppelde schoolgebeuren op zowel materieel, als narratief vlak nauwelijks geworteld zijn in de plek waar ze zich bevinden, beschouwen we ze in het perspectief van onze ontwerpstudio als weinig authentiek. Het gevolg is een groot gebrek aan lokale betrokkenheid ten aanzien van het schoolgebeuren, en we stellen dat een éénzijdige focus op de bouwtechnische criteria bij de heropbouw in eenzelfde situatie zou resulteren. Hierom willen we met dit project vanuit onze methodiek, waarmee we willen onderzoeken in welke mate factoren als traditie en ambacht, maar ook cosmologie, identiteit, herinneringen en anekdotes kunnen bijdragen tot authentieke ontwerpvoorstellen, tijdens een zomerworkshop in Nepal introduceren. Het behoort ook tot de methodiek om naast het contextuele onderzoek op een ‘hands-on’ manier op de plek in te grijpen, en hierbij alle betrokken partijen actief te betrekken. Dit betekent dat het ‘ideale schoolgebouw’ een actief leertraject vormt waarin de kinderen leren over hun eigen identiteit en cultuur, in plaats van een passieve schil waarin ze hoofdzakelijk Engelse les krijgen vanuit een éénzijdige focus op globalisatie en toerisme.

 

PLANNING

Bij inschrijving van deze masterproef engageert de student zich aan deelname van:

  • Workshop – MAP13 te Kortrijk – van 12 tot 15 oktober 2017 (4 dagen, inschrijving is gratis)
  • Studiereis naar Nepal – begin februari 2018 (data nog vast te leggen met CEPP en KULeuven) – richtprijs (+/- 550€ vlucht, +/- 300€ lokaal transport)

Zie leerfiches.


No results found