(17-18) House City House – Revised

Het herdenken van het wonen in de stad. Of de stad en zijn wonen.

De stad Gent bij middel van zijn stadsontwikkelingsbedrijf  SOGent  lanceert veel projecten voor de stad. Eén ervan is het KAVEL project. De stad koopt terreinen en verkavelt deze tot kleinere gehelen welke voor een zeer economische prijs kunnen worden aangekocht door jonge gezinnen. Voorwaarde is dat deze gezinnen gaan bouwen met architecten welke voorkomen op een door de stad Gent aangelegde lijst.  Betere architectuur voor een betere prijs. Het is een ambitie zonder voorbeeld.

Maar kan toch geen vraag gesteld. Immers hoe klein en hoe weinig de kost is de kost dan toch niet vaak nog te hoog omdat misschien eigenlijk de verwachting te groot. Te groot in maat. Te groot in eis.

Alsof beneden de huidige maat en verwachting niks mogelijk zou zijn. Dat mag men niet geloven. Niet willen geloven.

HOUSE CITY HOUSE herneemt de oefening van het KAVEL project van SOGent. Er wordt op zoek gegaan naar terrein en plekken om te ontwikkelen. Niet de grote stadsvernieuwings sites maar de kleine achtergebleven of verloederde plekken in de stad. Plekken die een drijfveer en stimulering voor een buurt kunnen betekenen.

Het programma van de grondgebonden gezinswoning wordt hierop hernomen. In zijn schaal gereduceerd tot een strikt minimum. Een minimum die het wonen gaat gaan herdefiniëren.

Een wonen die in schaal beperkt is maar royaal met het wonen zelf omgaat.

 

Een STUDIO over en voor de stad. Vertrekpunt is het huis. Of de huizen. Om zo de stad te maken. Een onverwachte uitkomst is verwacht. In architectuur. In Stedenbouw. In het wonen in de stad.


No results found