Resample

De opdracht betreft de herinterpretatie en herprogrammering van een bestaande en omvangrijk stedelijke site. Er wordt een breed en gevarieerd programma vooropgesteld met uitzonderlijke aandacht voor duurzaamheid, nieuwe levenstijlen, hergebruik, integratie…

Doel van deze oefening is, om binnen de krijtlijnen van een bestaande vraagstelling en context, een ontwerpend en kritisch onderzoek te voeren naar mogelijkheden, verscheidenheid, programma’s, technieken, structuren, potenties, densiteiten, onmogelijkheden, leegtes, verschuivingen, overlappingen, draagvlakken, grenzen, spanningen enz… De oefening is contextueel, stedelijk èn programmatorisch complex, toekomstgericht en integraal duurzaam.

Resample,  letterlijk, ‘herpixelen’ staat voor herinterpretatie en herdefiniëren van een bestaande context. Deze context is niet enkel materieel (gebouw, topografie, …) maar ook cultureel (erfgoed, collectief geheugen,…), maatschappelijk (duurzaamheid, sociaal, vigerende wetgeving…), als pragmatisch (structuur, detail,…).

Alle studiebundels zijn ingebonden op A3, horizontaal, recto verso + volledig dossier op cd-rom, in pdf file max 1000k per document + presentatie in ppt, makettes op schalen naar keuze en ifv de gestelde problematieken.


Alle studiemateriaal, schetsen, onderzoek… worden eveneens in A3-bundel, horizontaal, aangeboden. Alle documenten zijn genaamtekend, met schaalaanduiding, met aanduiding oriëntatie en gedateerd.


Alle presentaties zijn sober en efficiënt, op wit papier en slides, met matig kleurgebruik.


No results found