Afstuderen per portfolio

Promotoren: Nel Janssens & Arnaud Hendrickx

Afstuderen via portfolio biedt een collectieve masterproefomgeving waar het afstudeerproject, niet beschouwd wordt als hét ultieme allesomvattende project, maar eerder als een project binnen de bredere context van het oeuvre dat je tot nu toe al opbouwde.

Een afstudeerproject wordt vaak als bijzonder sluitstuk gezien. Als gevolg ontstaat er een erg grote druk op dit project die vaak leidt tot erg omslachtige en tijdrovende omwegen bij het formuleren van een eigen ontwerpopgave. Binnen de masterproefomgeving afstuderen via portfolio is het afstudeerproject op zich een project zoals alle anderen. Enkel door de omkadering van het project in een afstudeerportfolio verkrijgt het een bijzondere werking als verbinding tussen je opleiding en je toekomstige praktijk.

Je ontwikkelt hier zelf een opgave op jouw maat.

Dit maatwerk gebeurt binnen een methodisch gestructureerd kader, waar je samen met collega’s en mentoren over je eigen werk reflecteert. Kwaliteiten en interesses die uit je werk spreken worden gedetecteerd, benoemd en gecontextualiseerd en komen samen met de documentatie van dit werk in een beredeneerde en geannoteerde portfolio. Uit het stapsgewijs opbouwen van deze portfolio distilleer je een architecturale uitdaging (issue) en een relevant project dat een sprekend geval is van deze architecturale uitdaging (case). De issue wordt uitgewerkt tot een essay (reflectienota), de case tot een architecturaal ontwerp (afstudeerproject). In de vorm van een afstudeerportfolio met tentoonstelling combineert de eindopstelling al deze componenten: een beredeneerde en geannoteerde portfolio van bestaand werk waaruit een interesse spreekt over een architecturale uitdaging, een overkoepelend essay dat deze architecturale uitdaging adresseert en een nieuw architecturaal ontwerp dat een sprekende case is voor de architecturale uitdaging.

Afbeelding: Inserting the keystone in the Gateway Arch in St. Louis (Photo: stlmag)

No results found