Dood

DOOD
Slechts een klein deel van de architectuur hoort bij de kunst: het graf en het monument (Adolf Loos)
///
Het bouwen wordt pas architectuur als het zich bezig houdt met de dood (Wim Cuyvers)

Exploratieve ontwerpoefening rond de DOOD .

 

In een reeks deeloefeningen omtrent ‘Dood en individu’, ‘Dood en cultuur’ en ‘Dood en stad’ wordt de relevantie van het doodsbesef ten aanzien van de architectuur onderzocht en ontwikkeld, zowel op niveau van het detail als op het niveau van de stad.

De studio wil een vrijplaats zijn waarin zonder taboe’s over zowel de esthetische als over politieke/filosofische aspecten van de dood kan worden gewerkt.

Transdisciplinair werken wordt daarbij niet geschuwd. (> denk aan: interventies van oud-studenten, architecten, kunstenaars, via lezingen/bezoeken/reviews/jury’s…)

Beeld: Google Maps

Ontwerpdossier (beelden, modellen, tekeningen, plannen, sneden, …) op verschillende schaalniveaus met aandacht voor de interactie tussen de inhoud en het beeld, de materialiteit, structuur, precisie, detail, …


 


Het ontwerpproces resulteert in een samenhangend en duidelijk geheel van presentatie (multimediale presentatie, autonoom-beeldende opstelling of andere), toelichting (mondeling en of schriftelijk) en juryverdediging (dialoog)


 


De output en de specifieke communicatievorm dient in relatie te staan tot het ingenomen standpunt, het concept en dient onafhankelijk van de auteur begrijpbaar te zijn.


No results found