Primary Structure

Primary Structure doet ontwerpend onderzoek rond het ontwikkelen van een intelligente ruwbouw

Primary Structure doet ontwerpend onderzoek rond het ontwikkelen van een intelligente ruwbouw.

Hierbij wordt uitgegaan van specifieke cases, haalbaarheidsstudies aangedragen door de praktijk of maatschappelijke noodzaak.

De uitdaging is om bij de uitwerking van een project verder te kijken dan het concrete programma en te kijken naar de relevantie van de gebouwde structuur in de toekomst, zowel op vlak van culturele, sociale als ecologische duurzaamheid.

De analyse van de context, de plek met al zijn randvoorwaarden is sturend in het ontwerp.

Begrippen als hergebruik, permanentie, tijdelijkheid, flexibiliteit, autonomie, behoud, afbraak, nieuwbouw, industriebouw, ecologie, economie, sociologie worden tegen elkaar afgewogen.

Het eindresultaat is ontleedbaar en finaal reduceerbaar tot zijn primaire structuur die voorgesteld wordt als een autonoom product.

Doelstelling is een continue onderzoek naar hedendaagse bouwstrategie├źn te koppelen aan concrete situaties. Bestaande voorbeelden van (anonieme) primaire architectuur worden in kaart gebracht en samen met de resultaten van workshops aan de hand van een eenduidige beeldtaal raadpleegbaar gemaakt in een krachtige blog. Een jaarlijkse digitale publicatie is het voorwerp van een terugkerend debat.Maquettes en tekeningen

No results found