Studio Architectural Agency Projects

STUDIO AAP
Tijdelijke permanentie, permanente tijdelijkheid. (AOB Spatial dysfunctions strategies)

Hoe kunnen we ‘tijdelijke/permanente’ architectuur ontwerpen en die strategisch inzetten om probleemgebieden te remediëren.
Een persoonlijk strategisch ontwerp a.d.h.v. van een casestudy die een sterke stellingname en betrokkenheid toont.

In een razendsnel veranderende wereld wordt ook Architectuur gedwongen om zichzelf en haar praktijk permanent in vraag te blijven stellen. Digitalisering, energiewende, bevolkingsgroei, global warming, migratie, fileleed en sexting: hoe gaan we er als architecten mee om. Of niet? Kunnen we vanuit ons ‘vak’ een relevante rol spelen in deze complexe maatschappij?

Welk is de houdbaarheid/relevantie van architectuur?

Dienen we te bouwen we voor de eeuwigheid of is het geven van een korte krachtige injectie voldoende?

Is Architectuur autonoom – of moet ze dit zijn?

Staat ze gedienstig t.o.v.  de gemeenschap – of moet ze dit zijn?

Kan het ook een EN / EN verhaal zijn?

Kan architectuur oplossingen bieden?

Moet er nog gebouwd worden?

 

Architectuur omhelst veel meer dan het louter objectmatig ontwerpen.

Ze maakt niet alleen een wezenlijk deel uit van de maatschappelijke ruimte, maar kan ze ook vormen, inspireren, stimuleren, organiseren… M.a.w. architectuur kan een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat.

In deze studio onderzoeken we hoe we door middel van tijdelijke permanentie, een ‘architecturale actie’, dysfunctionele gebieden kunnen remediëren. Hoe we m.a.w.  ruimtelijke strategieën (op macro, meso en micro schaal)  kunnen bedenken en inzetten om probleemgebieden (brown fields, verloederde gebieden …) te revitaliseren. Of om er alleszins de kiemen van te planten.

Deze strategieën dienen we niet  te zien als abstracte ruimtelijk plannen maar eerder als een hands-on, concrete, chirurgisch precieze ingreep in een ziek (stedelijk) weefsel.

Team

Joris Van Reusel:

architect,

eigen praktijk:  Import.Export ARCHITECTURE (IEA), Antwerpen.

Expertise in scholenbouw, bibliotheken, sociale architectuur.

Aandacht voor: sociaal-ruimtelijke ordening, natuurbescherming

Quote: Engagez-vous!

 

Pascal Francois:

architect,

eigen praktijk: Pascal Francois Architects, Aalst.

Expertise in: residentiële markt, commerciële panden, meergezinswoningen en sociale woningbouw.

Aandacht voor: Het detail.

Quote: Voulez-vous?

 

Daan De Volder:

architect, interieurarchitect en tuinontwerper.

Eigen praktijk: Daan De Volder Architects, Keerbergen.

Expertise in: renovatie, restauratie en herbestemming in de woning- als kantoormarkt.

Aandacht voor:  architectuur als (elementaire onderdeel van de) sociale motor en het landschappelijk interieur.

Quote: Indignez vous!

Een strategie geconcretiseerd in een ontwerp op stedelijke/landschappelijke maar ook op objectmatige schaal.


 


De strategie wordt publiek ingezet.


No results found